BÆREDYGTIGHED

Som bedrift lever vi af det, naturen frembringer. Derfor ligger det os også meget på sinde at beskytte den gennem integreret dyrkning med minimal anvendelse af sprøjtemidler og miljøvenlig produktion. Vi integrerer naturlige ressourcer og reguleringsmekanismer i vores produktionshverdag. Uanset om det drejer sig om genbrug af plastaffald, om anvendelse af biologiske alternativer til skadedyrsbekæmpelse eller om beskyttelse af nyttige insekter som bier og humlebier. For os har sikring af en økonomisk produktion, som er i harmoni med miljøet, første prioritet. Og da det er så vigtigt for os, er vi blevet certificeret efter standarderne fra GLOBAL G.A.P.

VORE BESTRÆBELSER

Så meget som nødvendigt, så lidt som muligt: I mange år har vi, hvor det er muligt, undladt at anvende de sædvanlige, kemiske midler til skadedyrsbekæmpelse. Takket være vores erfaring gennem årtier har vi det bedste kendskab til miljøvenlige alternativer. Fremfor alt ligger beskyttelse af bierne os meget på sinde. For at forstyrre dem så lidt som muligt med metoder til pleje og beskyttelse af vore planter, står vi enten meget tidligt op eller udskyder bestemte aktiviteter til de sene aftentimer. Derved kommer vi så lidt som muligt på tværs af disse insekter, som er livsvigtige og nyttige for hele naturen.